Maandag 6 februari: Algemene Leden Vergadering

29 januari 2023


Maandag 6 februari vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2023 plaats. Graag nodigen we alle leden hier voor uit in de kantine van TPV de Molenwiek. 

De vergadering begint om 19.45 uur. Indien bij aanvang minder dan 1/5 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt om 20.00 uur een nieuwe vergadering belegd, die dan -ongeacht het aantal aanwezige leden- gerechtigd is besluiten te nemen.

Tijdens de avond bespreken we graag de volgende agendapunten met je:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Ingediende voorstellen leden1

4. Vaststellen agenda

5. Vaststellen notulen ALV 2022 (zie bijlage)

6. Jaarverslagen diverse commissies

7. Benoeming kascommissie

8. Vacatures bestuur

9. Mededelingen en samenvatting

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

Wij kijken ernaar uit je te ontmoeten 6 februari, tot dan!

 

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van TPV De Molenwiek;

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op nieuwsberichten.
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 418 672 607

TPV de Molenwiek

Langerakseweg 2
5306 TC Brakel

KVK-nummer

11030037